CSR | Kapalı Alan Kurtarma

Honeywell Acredited Training Center

Yayınlarım


Genel Bakış

Kapalı alanda gerçekleşecek bir acil duruma müdahale edecek kurtarma ekibine kurtarma operasyonunu planlama, yürütme ve gerekli ekipman ve donatıları kullanma bilgi ve becerisinin kazandırılması hedefleriyle oluştrulmuştur.

Kapalı alanda güvenli çalışma eğitimlerini başarı ile tamamlamak, kapalı alan ve yüksekte çalışma konusunda fiziksel ve ruhsal olarak uygun sağlık koşullarında olmak

Kapalı alan çalışması yapan tüm personeller, kapalı alan çalışması saha kontrolü yöneticileri, kapalı ve dar alanlarda ölçüm yapan yetkili personeller ve kapalı alan çalışmalarında sorumluluğu olan iş güvenliği uzmanları

Kapalı alan plan ve prosedürleri
Risk değerlendirmesi
Acil durum ve kurtarma planlaması
Kapalı alan iş izinleri
Yüksekte çalışma ilkeleri (Düşüş durdurma)
Kapalı alanlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar ve kontrolü
Kurtarma ekipmanları tanım ve organizasyonu
Ankraj noktası ve seçimi
Kapalı alan ekipmanı

 • Beş parçalı mobil kapalı alan kurtarma ve erişim ekipmanı ile kurtarma
 •  Tripod Kurulumu
  • Kullanılan ekipman ve malzemeler
  • Tripod ile çalışma güvenliği

Kapalı Alandan Kurtarma

 • Kazazedeye ulaşım
 • Kazazedeye solunum cihazı kuşandırma
 • Kapalı – dar alanda sürükleme
 • Dikey sedye paketleme ve çıkarma
 • Yatay sedye paketleme ve çıkarma