HS02 | Güvenli Yüksekte Çalışma 2. Seviye

Honeywell Acredited Training Center

Yayınlarım


Genel Bakış

Kursun genel amacı kişisel koruyucu ekipmanlarının farklı iş koşularında nasıl kullanılacağının öğrenilmesidir. Katılımcılar yüksekte çalışmaların tehlikelerine, genel yönetmeliklere, farkı kategorilerdeki kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanımına hakim olacaklardır. Ayrıca ekipmanların nasıl korunacağını ve basit muayene/denetleme yöntemlerini öğreneceklerdir.

Kursiyerlere kurs boyunca düşüş durdurma, iş konumlama ve kısıtlama konuları hem teorik hem pratik vasıflar olarak kazandırılacaktır. Bunlara ek olarak; değişik kurtarma senaryolarıyla kurtarma ekipmanlarının nasıl kullanılacağını öğreneceklerdir. Yoğun kurtarma tatbikatları yapılacaktır.

Yüksekte çalışmak için fiziksel ve ruhsal olarak uygun, makul seviyede fit olmak

Yüksekte Çalışma Konularına Giriş: Yüksekte Çalışma ve Düşüş Korumanın Bugünkü Durumu ve Gelişimi, Çalışma Ortamındaki Düşüş Tehlikelerini Tanımlayabilme, İstatistikler, Düşüş Sebepleri ve Dinamiği
Düşüş Korumaya Giriş: İlgili Yasal Mevzuatlar Yönetmelikler ve Standartlar, Düşüş Koruma Ekipman Standartları, İşçi ve İşverenin Yasal Sorumlulukları
Düşüş Tehlikelerinden Korunma: Kontrol Hiyerarşisi, Uyarı Metotları, Fiziksel Bariyerler, Kişisel Koruyucu Ekipmanlar, Düşüş Koruma Sistemi Seçimi, Düşüş Koruma Planlaması
Ankraj Noktaları: Ankraj Noktalarına Bakış, Ankraj Tipleri, Mukavemet Gereksinimleri, Bağlantı Tipleri
Emniyet Kemerleri: Genel Bakış, Emniyet Kemer Tipleri, Tam Vücut Emniyet Kemerleri, Emniyet Kemeri Seçimi, Emniyet Kemer Materyalleri, Emniyet Kemer Giyimi
Bağlantı Noktaları: Karabina ve Yaylı Kancalar, Lanyardlar, Serbest Düşüş Mesafesi, Şok Emiciler, Geri Sarmalı Mekanizmalar, Dikey Yaşam Hatları ve Düşüş Durdurucular, Yatay Yaşam Hatları
Kurtarma: Kurtarma Gereksinimleri, Askıda Kalma Travması, Kurtarma Planlaması, Kullanılan Ekipman ve Teknikler
Çalıştay 1: Ekipmanların Gözle Muayenesi
Çalıştay 2: Emniyet Kemer Giyimi

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
Düşüş Durdurma Sistemleri
Merdivenler
Dikey Yaşam Hatları
Kurtarma Senaryoları: Merdiven Kurtarma, Kule Kurtarma, Geri Sarmalı Sistemler