HS03 | Güvenli Yüksekte Çalışma 2. Seviye Yenileme

Honeywell Acredited Training Center

Yayınlarım


Genel Bakış

Kursun genel amacı daha önce Seviye 2 kursuna katılmış ve başarıyla bitirmiş kişilerin teorik bilgi ve pratik yeteneklerinin bir sertifika ile tazelemesidir. Kurs Seviye 2 eğitimi ile aynı müfredata sahiptir. Bunlara ek olarak eğitimde, katılımcıların HS02 eğitimlerinde gerekli olan pratik alıştırmalara ve teorik değerlendirmelere odaklanılmaktadır.

Ayrıca kurs da güncel kanun, prosedür ve ekipmanlara da yoğunlaşılır. Bu kurs HS01 sertifikasına sahip bir personelin HS02 sertifikası almasına hak tanımaz. HS01 sertifikasına sahip bir kişi HS01 eğitimine tekrar katılmalıdır.

Hala geçerli bir HS02 yüksekte çalışma sertifikasına sahip olmak, yüksekte çalışmak için fiziksel ve ruhsal olarak uygun, makul seviyede fit olmak

HS02 yüksekte çalışma eğitimine ihtiyacı olan kişiler

Ülke standartlarına göre İŞ Sağlığı ve Güvenliği
Çalışma standartları
Yüksekte çalışma tehlikeleri
Tehlikeli bölgeye nasıl erişilir ve efektif kontrol nasıl sağlanır
KKD’lerin kullanımı, giyimi, özellikleri ve sınırlamaları
KKD’lerin gözle muayenesi ve tasfiye gereksinimleri
İŞ sınırlama, iş pozisyonlama ve düşüş koruma teknikleri
Ankraj noktası seçimi ve kontrolü
Dikey merdivenlerde kalıcı yaşam hatlarını kullanarak tırmanma pratiği
Dikey merdivenlerde ikiz lanyard kullanarak tırmanma pratiği
İpli geçici düşüş durdurucu sistemler
Kişisel geri sarmalı yaşam hatları kullanımı
Geçici yatay yaşam hatları
Askıda kalma travmasını anlamak ve başa çıkmak
Acil durum prosedürleri ve planlaması
Kurtarma ekipmanlarının nitelikleri ve sınırlamaları
Ulaşılabilir durumdaki askıda kalmış kazazedeyi kurtarma senaryoları