HS04 | Kişisel Düşüş Durdurma Ekipmanları Denetim

Honeywell Acredited Training Center

Yayınlarım


Genel Bakış

Katılımcılar bu kursun sonunda Kişisel Düşüş Durdurucu Ekipmanların denetimi için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olacaklardır. Kursun içeriği olarak; kanunlar, standartlar, görev ve sorumluluklar, ekipman etkiletme, ana dokümantasyon ve kaynaklar, kayıt tutma, takip sistemi, muayene tipleri, tekstil ve metal ekipman testleri, depolama ve tasfiye gereksinimlerini kapsar.

Muayene edilecek ekipmanların kullanım bilgisine sahip ve güncel bir yüksekte çalışma eğitimi almış olmak

Yüksekte çalışma bilincine sahip ve ekipmanları aktif kullananlar

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
Görev ve sorumluluklar
Yararlı doküman, form ve kaynaklar
Muayene ve kayıt tutma prosedürleri
Muayene tipleri
Ekipman tipleri; genel güvenlik, tırmanış, iple erişim, kurtarma vs.
Tekstil ekipmanlarının muayene yöntemleri
Metal ekipmanlarının muayene yöntemleri
Geri Sarımlı Düşüş Durdurucular – Muayene limitleri
Ekipman bakımı / Depolaması / Tasfiyesi