MN01 – Etkili İletişim Stratejileri

Honeywell Acredited Training Center

Yayınlarım


Genel Bakış

Kişiler arası çatışma kaçınılmaz bir yaşam olgusudur ve gerek kurumsal gerekse bireysel ilişkilere kadar hemen hemen her alanda ortaya çıkabilir. Çözümlenmeyen çatışmanın en belirgin sonucu her alanda gerek kişisel gerekse toplu stres seviyesini arttırması, buna karşılık verimliliği ve yaşam kalitesini düşürmesidir. Gerek kurumsal üst-ast ilişkilerinde gerekse sosyal iletişimde çatışma çözümlemeyi öğrenmek, sağlıklı bir sosyal ortamın korunması için de, verimlilik için de büyük öneme sahiptir.

Kişisel ya da ilişkisel çatışmalar genellikle kimlik ya da benlik algısı ya da sadakat, güven ihlali, ihanete uğrama algısı veya saygısızlık gibi kişiler arası ilişkinin bireysel yönleri ile ilgilidir.  Kurumsal çatışmalar hedefler, yapılar, prosedürler ve operasyonel araçlar gibi kurumsal örgütlenme ögelerinin birey üzerindeki etkileriyle ortaya çıkarlar. Çıkar çatışmaları ise toplum veya kurum içinde zaman, finans, mekan gibi kaynakların nasıl dağıtıldığına ilişkindir, şiddet ve yoğunlukları göreceli faktörlere bağlıdır.

Çatışma çözmedeki ana zorluk, analiz ve çözümlemenin tarafların sözel iletişimine bağımlı oluşudur. Halbuki insan iletişiminin çok büyük bir bölümü sözsüz iletişimden oluşur ve var olan sözel iletişim ise çoğu zaman ‘açıkça söylenmesi o an için bireye daha uygun gelmeyen’ içerik nedeniyle eksik bilgi sunar.

Bu program birey, mikro topluluk ve makro topluluk ilişkiselliğini çatışma kökeni ve türü bazında analiz edebilme, sözel iletişimdeki alt metinleri okuyabilme, yönetici, çalışan veya sosyal birey katmanlarında analiz ve çözümleme için doğru stratejileri seçme ve uygulama yetilerini kazandırmayı hedefler.

Kurumsal firmaların orta ve üst düzey yöneticileri katılabilir. En az 5 yıllık iş deneyimi gereklidir.

İletişim becerilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Eğitim yöneticilere özel olduğundan dolayı, katılımcı profilini korumak için iş ve yöneticilik deneyimi aranmaktadır.

1.  Kişisel yönetim 3.  Sözsüz iletişim
–        Zihnin buzdağı –        Sözel bellek mekanizması
–        Beynin yapısı –        Hayatta kalma içgüdüsü ve fiziksel refleksler
–        Limbik Sistem –        Hayatta kalma içgüdüsü ve psikolojik refleksler
–        Öğrenme mekanizması –        Semantik ayrıştırma teknikleri
–        Duygusal Hafıza –        Temel NLP sözel ayrıştırma teknikleri
–        Kişilik profilleri –        Vücut dili: doğrular ve yanlışlar
–        Gözlemle kişilik profilleme –        Mikro mimik okuma
2.  İletişim Yönetimi 4.  İçsel ve dışsal çatışma yönetimi
–        İletişimin kuralları –        Kaçınmanın mekaniği
–        Dinleme –        Üste çıkma eğilimi psikolojisi
–        Soru sorma –        Savunmacılığın psikolojisi
–        Maslow-Herzberg Motivasyon modelleri –        Kontrol eğilimi psikolojisi
–        Baskı Altında Davranış –        Pasif-agresif eğilim psikolojisi
–        Özgüvenli Tavır – ‘Assertiveness’ –        Stres altında davranış değişikliği
–        İknanın psikolojisi –        Tepeden bakma psiklojisi
–        Kişilik profillerine göre ikna –        Gerekçe hazırlama psikolojisi
–        NLP EAC, vücut dili ve duygudurum izleme –        Davranış profiline yansımalar
–        NLP Sözel alt metin okuma –        Bireysel ve iletişimsel farkındalık
–        Dinlemenin kanalları –        İkilem problemi – Oyun teorisi
–        Çatışma yönetiminde ben dili modeli –        Pazarlık teorisi ve çatışma çözümleme
–        Hayır diyebilmek
–        Fark yaratma ve handikap ilkesi
  • Vaka analizleri
  • Bireysel geri bildirim ve değerlendirmeler
  • Kapanış