NA04 | İşaretçi Sapancı

Honeywell Acredited Training Center

Yayınlarım


Genel Bakış

İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını azaltmak, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğreterek verimli bir iş ortamı yaratmak hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan teknik, saha personeli

Mevzuat Hakkında Bilgilendirme
İş Planlaması
Kullanılan Ekipmanların İçeriği
Yük Kaldırma Ekipmanları
Temel Yük Kaldırma Operasyonları
Yük Bağlama Teknikleri
Yük Kaldırma Operasyon Yönetimi
Sapancaların Görevleri