NA06 | Çalışan Temsilcileri

Honeywell Acredited Training Center

Yayınlarım

Süre: 1 Gün
Katılımcı: 15 Kişi


Genel Bakış

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

Tüm Çalışan Temsilcileri

İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları
Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı, Çalışan temsilcisi işletmelerde iş güvenliği ile ilgili hangi görevlere katılır
Çalışan temsilcisinin işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken
Konular Çalışan temsilcisinin tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi
Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar
Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları Çalışan temsilcisinin, çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir
Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları Çalışan temsilcisinin, çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir