NA07 | İSG Kurul Üyeleri

Honeywell Acredited Training Center

Yayınlarım

Süre: 1 Gün
Katılımcı: 15 Kişi


Genel Bakış

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasında iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ekip çalışması ve önleyici yaklaşımın önemi konusunda farkındalık yaratmak hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri ve yedekleri

Kurulun görev ve yetkileri
İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
İş hijyeninin temel ilkeleri
İletişim teknikleri
Acil durum önlemleri
Meslek hastalıkları
İşyerlerine ait özel riskler
Risk değerlendirmesi