NA03 | Elektrikli İşlerde Güvenli Çalışma

Honeywell Acredited Training Center

Yayınlarım


Genel Bakış

Elektrikli işlerde yapılan çalışmalarda alınmayan önlemler ve dikkatsizlikler sonucunda oluşan kazaların önüne geçilmesi amacıyla Elektrikle ilgili çalışmalardaki gerekliliklerin, kontrol unsurlarının ve güvenli çalışma metotlarının aktarılması hedefleriyle oluşturulmuş Numeko Akademi Eğitim Programıdır.

İşletmelerde Elektrikle Çalışma Yapacak Çalışanlar

Elektrikli İşlerde Tehlike
Elektrikli Aletlerde Tehlike
Elektrikli Alet Kullanımlarında Uyulması Gereken Kurallar
Elektrik Panoları
Panolarda Akım Kontrolü
Kaçak Akım Röleleri
Topraklama Yöntemleri
Pano Montajlarında İş Güvenliği Yöntemleri
Akım Şiddeti Ve İnsan Vücudu Üzerindeki Fizyolojik Etkileri
Elektrik Çarpmasının Oluşturacağı Etkinin Şekli Ve Ciddiyeti
Statik Elektrik Etkileri Ve Korunma Yöntemleri